Czy chcesz zmienić adres wysyłki?

Wraz ze zmianą adresu wysyłki zmieniają się koszty przesyłki, a produkt, który nie może zostać wysłany do danego kraju, jest usuwany z koszyka.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

HTM Sport GmbH („HTM”), z siedzibą pod adresem Tyroliaplatz 1, A2320 Schwechat, jest właścicielem wszystkich witryn internetowych grupy HEAD. Niniejsza witryna oraz jej poddomeny, bazy danych oraz sklepy internetowe („Witryna”) zarządzana jest przez HTM lub jej podmioty zależne (dodatkowe informacje można znaleźć ma metryce Witryny). 

Dostęp do Witryny jest oferowany w stanie, w jakim jest, i w miarę dostępności („as is, where is and as available”) oraz – o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej – bez jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub inne utrudnienia powstałe wskutek korzystania z niniejszej Witryny. 

Informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie danych oraz OWW wyjaśniają sposób rejestrowania, wykorzystywania, przekazywania i ochrony danych osobowych w związku z niniejszą Witryną.

 Pozyskiwanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Zasadniczo pozyskujemy, wykorzystujemy i przekazujemy dane osobowe za zgodą użytkownika, w zakresie, w jakim jest to dozwolone lub wymagane na mocy prawa.  

W przypadku dokonania przez użytkownika zakupu za pośrednictwem niniejszej Witryny rejestrujemy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, takie jak nazwisko, adres do faktury i adres do dostawy, adres e-mail, dane karty kredytowej lub płatniczej i informacje dotyczące zakupionych towarów, w celu wygenerowania, zawarcia, wypełnienia i zrealizowania umowy kupna-sprzedaży (w tym również ewentualnych zobowiązań posprzedażowych) lub w przypadku zamówień Head Custom Made do celów produkcyjnych. Mamy prawo do przekazania firmie transportowej lub kurierskiej nazwiska i adresu dostawy użytkownika w celu dostarczenia produktów zakupionych przez użytkownika. Mamy prawo przekazania nazwiska oraz danych dotyczących płatności i transakcji w celu zrealizowania płatności również do instytucji kredytowych lub finansowych. 

Po założeniu konta użytkownika w naszej Witrynie rejestrujemy opisane powyżej dane osobowe wraz z nazwą użytkownika i hasłem w celu zarządzania kontem online użytkownika. 

Dane użytkownika zostaną wykorzystane do celów przetwarzania zamówienia. Jeśli użytkownik zapisze się na nasz newsletter, wówczas jego adres e-mail będzie wykorzystywany do celów promocyjnych, z zastrzeżeniem możliwości wypisania się z subskrypcji w dowolnym momencie.  

Ponadto pozyskujemy dane osobowe (np. nazwisko i informacje kontaktowe) również w przypadku udziału użytkownika w konkursie lub akcji promocyjnej, aby móc zarządzać konkursem bądź akcją promocyjną i kontaktować się ze zwycięzcami oraz podawać informacje o wygranej. 

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika również w celu: 

  • doskonalenia naszych produktów i usług;

  • do wewnętrznych celów statystycznych, marketingowych lub firmowych, np. w celu mierzenia i poznania trendów demograficznych, trendu użytkowników, zainteresowań użytkowników, trendów nabywczych i innych trendów wśród naszych użytkowników.

  • w celu udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania użytkownika;

  • w celu komunikowania się z użytkownikiem, np. drogą e-mailową, w sprawach dotyczących zakupu dokonanego przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej Witryny, statusu jego konta lub zmian w niniejszych OWW;

  • w celu przekazywania użytkownikowi informacji o produktach, usługach, imprezach i akcjach promocyjnych, które mogą zainteresować użytkownika, o ile użytkownik zadeklarował chęć otrzymywania od nas takich informacji;

  • w celu podejmowania działań sprawdzających, zapobiegawczych, interwencyjnych lub innych środków w odniesieniu do nieprzestrzegania niniejszych OWW, działań niezgodnych z prawem, domniemanego oszustwa lub sytuacji, w których istnieje potencjalnie ryzyko naruszenia naszych praw ustawowych lub praw innych osób; oraz

  • w innych celach zaakceptowanych przez użytkownika lub o ile jest to dozwolone bądź wymagane przepisami prawa. 

Mamy prawo do przekazywania danych osobowych zewnętrznym wykonawcom lub usługodawcom (do grona tego należą podmioty zależne firmy HTM, występujące w tym charakterze), świadczącym usługi w naszym imieniu, np. dostawcom usług komunikacyjnych, call center, dostawcom usług rozliczeniowych, agencjom marketingowym, dostawcom usług informatycznych i/lub dostawcom hostingu danych lub przetwarzania danych bądź podobnych usług, lub w inny sposób rejestrującym, wykorzystującym, przekazującym, zapisującym bądź przetwarzającym dla nas dane osobowe w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Część tych usługodawców może podlegać innej jurysdykcji niż użytkownik. Gdy dane osobowe użytkownika znajdują się poza terytorium jego kraju, podlegają przepisom prawa obowiązującym w innym kraju, które mogą zezwalać zagranicznym organom ds. bezpieczeństwa i organom wykonawczym na wgląd do danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach. 

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez osoby i przekazywane osobom, które uczestniczą w planowanym lub faktycznym finansowaniu, zabezpieczeniu, ubezpieczeniu, sprzedaży, cesji lub innego rodzaju dysponowaniu częścią lub całością naszej firmy lub naszego majątku, w celu dokonania oceny i/lub wykonania planowanej transakcji. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane i przekazywane przez naszych następców prawnych lub cesjonariuszy w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Możemy wykorzystywać również wtyczki sieci społecznościowych (np. Facebook, Google, Twitter) w Witrynie.

Rejestrowanie danych biernych

W momencie wejścia na niniejszą Witrynę automatycznie rejestrujemy dane, np. adres IP przypisany do urządzenia użytkownika, datę i godzinę wejścia na Witrynę, typ przeglądarki i system operacyjny w urządzeniu użytkownika oraz odwiedzane przez niego strony. Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu ustalenia sposobu przeglądania niniejszej Witryny przez użytkowników oraz do celów ogólnej analizy. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkowników i nie łączymy ich z opisanymi powyżej danymi osobowymi.

Pliki cookies i technologie śledzenia

Tak jak wiele innych firm, w naszej Witrynie korzystamy z plików „cookies”. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym w komputerze użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookies mogą usprawniać korzystanie z Witryny przez użytkownika poprzez zapisywanie ustawień użytkownika przy odwiedzaniu określonej witryny. Korzystamy z plików cookies, aby np. zapisać zawartość wirtualnego koszyka użytkownika na następną wizytę. Wykorzystujemy również pliki cookies do pomiaru aktywności w Witrynie i ustalania, które obszary i funkcje Witryny są najbardziej popularne. 

Większość przeglądarek informuje użytkownika, w jaki sposób może zapobiegać przyjmowaniu nowych plików cookies, w jaki sposób może być informowany o otrzymaniu nowego pliku cookies i w jaki sposób może dezaktywować istniejące pliki cookies. Może się jednak zdarzyć, że bez plików cookies użytkownik nie będzie w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej Witryny . Na przykład: Dezaktywacja lub odmowa cookies sprawi, że użytkownik nie będzie mógł złożyć zamówienia na naszej Witrynie.

Korzystamy z plików cookies w celu świadczenia usług zamówionych przez użytkownika, zapisywania jego ustawień oraz doskonalenia i aktualizowania naszej Witryny. Oto lista niektórych wykorzystywanych przez nas plików cookies i powodu ich wykorzystywania: 

Nazwa pliku COOKIES

Opis pliku COOKIES

CART

Przypisanie do koszyka użytkownika

CATEGORY_INFO

Zapisuje informacje dotyczące kategorii na stronie, dzięki czemu strony mogą być szybciej ładowane

COMPARE

Artykuły na liście użytkownika, zawierającej produkty do porównania

CURRENCY

Waluta preferowana przez użytkownika

CUSTOMER

Zaszyfrowana wersja ID klienta użytkownika w sklepie

CUSTOMER_AUTH

Wskazuje, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany w sklepie

CUSTOMER_INFO

Zaszyfrowana wersja grupy klientów, do której należy użytkownik

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Zapisuje ID segmentu klientów

EXTERNAL_NO_CACHE

Wskazuje, czy dozwolony jest caching

FRONTEND

ID sesji użytkownika na serwerze

GEOIP

Kod aktualnej kraju dostawy

GUEST-VIEW

Umożliwia obsługę zamówień gości

LAST_CATEGORY

Kategoria odwiedzana ostatnio przez użytkownika

LAST_PRODUCT

Ostatni produkt wyświetlany przez użytkownika

NEWMESSAGE

Wskazuje, czy otrzymano nową wiadomość

NO_CACHE

Wskazuje, czy caching jest dozwolony

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Łącze do informacji dotyczących koszyka użytkownika i oglądanych produktów, jeżeli użytkownik wysyłał zapytania do strony

POLL

ID ankiet, w których ewentualnie uczestniczył użytkownik

POLLN

Informacje o ankietach, w których uczestniczył użytkownik

RECENTLYCOMPARED

Produkty niedawno porównywane przez użytkownika

STF

Informacje dotyczące produktów wysłanych przez użytkownika drogą e-mailową do znajomych

STORE

Wybrany przez użytkownika widok sklepu lub język

UNIT

Wybrany system jednostek miary

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Wskazuje, czy klient zaakceptował korzystanie z plików cookies

VIEWED_PRODUCT_IDS

Produkty wyświetlane ostatnio przez użytkownika

WISHLIST

Zaszyfrowana lista produktów dodanych do listy życzeń użytkownika

WISHLIST_CNT

Liczba produktów na liście życzeń użytkownika

User_token, Browser_id, JSESSIONID: Te pliki cookies stanowią warunek wstępny do dokonania zakupu. Stosujemy je, aby umożliwić użytkownikowi wkładanie produktów do koszyka, aby umożliwić zapisywanie wizyt użytkownika w niniejszej Witrynie i zawartości jego koszyka oraz efektywne poruszanie się użytkownika w obrębie Witryny. Gdyby te pliki nie były przez nas stosowane, użytkownik nie mógłby dokonać zakupu w naszej Witrynie. 

Większość przeglądarek informuje użytkownika, w jaki sposób może zapobiegać przyjmowaniu nowych plików cookies, w jaki sposób może być informowany o otrzymaniu nowego pliku cookies i w jaki sposób może dezaktywować istniejące pliki cookies. Dodatkowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies, dokonywanych w przeglądarce internetowej, są dostępne pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/ge. 

W razie pytań lub uwag dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt w sposób podany poniżej w sekcji „Dostęp do danych, poprawianie danych i kontakt z nami”.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych

Podejmujemy stosowne fizyczne, organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą i kradzieżą oraz przed dostępem osób nieupoważnionych, przekazywaniem, odtwarzaniem, wykorzystywaniem lub modyfikowaniem przez osoby nieupoważnione. Dostęp do danych osobowych użytkownika przysługuje upoważnionym pracownikom, pomocnikom i pełnomocnikom firmy HTM oraz jej podmiotów zależnych, którzy potrzebują dostępu do danych osobowych użytkownika w celu realizowania swoich obowiązków służbowych. 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny są przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w którym dane te zostały zarejestrowane, o ile nie mają zastosowania inne wewnętrzne lub zewnętrzne regulacje dotyczące archiwizowania danych, wymagające dłuższego okresu przechowywania. 

Dostęp do danych, poprawianie danych i kontakt z nami

Użytkownik ma prawo wglądu do informacji oraz usuwania i korygowania informacji gromadzonych przez nas na jego temat. Jeśli użytkownik chce otrzymać dostęp do informacji, które przechowujemy na jego temat, winien przesłać prośbę na następujący adres: HTM Sport GmbH, attention of “Legal Department”, Tyroliaplatz 1, A-2320 Schwechat, Austria lub e-mail na adres: privacy@head.com. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych użytkownika, użytkownik winien w swojej prośbie umieścić takie informacje, które umożliwią nam jednoznaczną identyfikację użytkownika jako osoby zainteresowanej.

Google Analytics

Dodatkowe informacje dotyczące warunków i postanowień korzystania z danych osobowych i ich ochrony znajdują się na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Na naszej Witrynie do kodu Google Analytics jest załączone „anonymizeIp” w celu anonimizacji gromadzenia adresów IP (tzw. maskowaniee IP).

Niniejsza Witryna korzysta z Universal Analytics (i Google Remarketing), narzędzi do analityki internetowej oferowanych przez Google Inc. (“Google”). Universal Analytics korzysta z tzw. “cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez plik cookie (w tym adres IP użytkownika), dotyczące sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i zapisywane na tym serwerze.

W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP, co ma miejsce w niniejszej Witrynie, adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i skrócony na tym serwerze. Na zlecenie operatora witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny sposobu korzystania z tej witryny przez użytkownika, w celu sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług dla operatora witryny, związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu.

Adres IP przekazywany w ramach systemu Universal Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. Użytkownik może nie zgodzić się na cookies wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak zauważyć, iż wówczas użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Ponadto użytkownik może również zablokować zapisywanie wszystkich danych stworzonych przez cookies, które dotyczą korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Użytkownik może nie zgodzić się na Google Analytics klikając na poniższe łącze: Na komputerze zostanie zainstalowane cookie typu ‘opt-out’, które uniemożliwi w przyszłości gromadzenie danych użytkownika przy odwiedzaniu Witryny: <a href=”javascript:gaOptout()”>Wyłącz Google Analytics</a>

Ponadto, możemy korzystać z Google Analytics do oceny danych otrzymanych z Google AdWords oraz Double-Click-Cookie do celów statystycznych. Aby uniemożliwić takie korzystanie, należy zainstalować wtyczkę opt-out dostępną pod linkiem: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en. Dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z danych osobowyh i ich ochrony znajdują się pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://www.google.de/intl/en-GB/policies/. Na naszej Witrynie do kodu Google Analytics jest załączone „anonymizeIp” w celu anonimizacji gromadzenia adresów IP (tzw. maskowaniee IP).

(Źródło: www.datenschutzbeauftragter-info.de)


Remarketing Google

Niniejsza Witryna wykorzystuje pliki cookies w celu późniejszego docierania do osób, które odwiedziły witrynę, w ramach kampanii remarketingowej poprzez reklamę internetową w sieci reklamowej Google. Do włączania ogłoszeń remarketingowych oferenci zewnętrzni, tacy jak Google, wykorzystując pliki cookies na podstawie odwiedzin w niniejszej witrynie. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania wykorzystywania plików cookies przez Google, otwierając stronę dezaktywacji Google pod adresem http://www.google.com/ads/preferences.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z wtyczek serwisu Facebook (przycisk „Lubię to)

W naszej Witrynie zintegrowane są wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” w naszej Witrynie. Przegląd wtyczek serwisu Facebook znajduje się pod adresem http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o odwiedzinach użytkownika z jego adresem IP w naszej Witrynie. Klikając na przycisk „Lubię to” serwisu Facebook, będąc jednocześnie zalogowanym na swoje konto w serwisie Facebook, użytkownik może udostępniać treści z naszej Witryny na swoim profilu Facebook. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę stronach naszej Witrynie do konta użytkownika. Informujemy, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez serwis Facebook. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie Facebook pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php.

Je
żeli użytkownik nie chce, aby serwis Facebook łączył odwiedziny na naszych stronach z jego kontem użytkownika w serwisie Facebook, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika w serwisie Facebook.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie korzystania z usługi Google +1

Przechowywanie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google +1 użytkownik może publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google +1 użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje przekazane przez użytkownika dla treści +1, jak i informacje dotyczące strony oglądanej przez użytkownika przy kliknięciu na +1. Informacje +1 użytkownika mogą być wyświetlane wraz z nazwą profilu użytkownika i jego fotografią w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google użytkownika, lub w innych miejscach na stronach internetowych i w ogłoszeniach w Internecie. Google rejestruje informacje dotyczące aktywności użytkownika +1 w celu doskonalenia usług Google dla użytkownika i innych osób. Aby korzystać z przycisku Google +1, użytkownik musi posiadać ogólnodostępny, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla profilu. Nazwa ta jest wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, używaną przez użytkownika przy dzieleniu treści za pośrednictwem jego konta Google. Tożsamość profilu Google użytkownika może być widoczna dla użytkowników, którzy znają adres e-mail użytkownika lub dysponują innymi identyfikującymi go informacjami.

Wykorzystywanie rejestrowanych informacji: Oprócz celów wyja
śnionych powyżej informacje udostępnione przez użytkownika są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami Google w zakresie ochrony danych osobowych. Google może publikować sumaryczne dane statystyczne dotyczące aktywności +1 użytkowników lub przekazuje te dane użytkownikom i partnerom, na przykład wydawcom, ogłoszeniodawcom lub powiązanym serwisom internetowym.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie usługi Twitter

Na naszych stronach wbudowane są funkcje usługi Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Poprzez korzystanie z serwisu Twitter i funkcji „retweet”, strony odwiedzane przez użytkownika są łączone z jego kontem w serwisie Twitter i publikowane do wiadomości innych użytkowników. W takiej sytuacji do serwisu Twitter przesyłane są również dane.

Informujemy,
że nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez serwis Twitter. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie Twitter pod adresem http://twitter.com/privacy.

Ustawienia użytkownika w zakresie ochrony danych w serwisie Twitter mogą zostać zmienione w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.

Dnia: listopad 2015

Pobierz / Drukuj

Back to top